Grupa LELLEK w gronie przyjaznych pracodawców

Nagroda Friendly Workplace jest nasza!

CZYTAJ WIĘCEJ
Strona główna - Posts tagged "przyjazny pracodawca"

Grupa LELLEK z nagrodą Friendly Workplace 2023

oraz Nagrodą Specjalną za nowoczesne standardy w obszarze relacji z pracownikami i promowanie kultury przyjaznego i inkluzywnego miejsca pracy.

Wśród najlepszych

Grupa LELLEK znalazła się w gronie przyjaznych pracodawców takich jak Lidl, Tauron, Henkel, Credit Suisse, Danone, Gemini Polska, PPG Global, Business Services, BOŚ Bank i wiele innych firm. Nagroda jest przyznawana na podstawie przygotowanego i szczegółowo analizowanego zgłoszenia. Komisja konkursowa portalu markapracodawcy.pl, na podstawie przedstawionych w zgłoszeniu działań/inicjatyw, decyduje o tym, komu przyznaje nagrodę.

Przyjazny pracodawca nagroda friendly Workplace

Docenieni w kilku obszarach

Nagroda Friendly Workplace przyznawana jest za działalność pracodawcy w kilku obszarach: relacje z pracownikami (kultura organizacji, wartości, relacje z pracownikami), rozwój pracowników (opis oferty firmy oraz jej działań w kontekście rozwoju zawodowego pracowników), work life-balance (podejście firmy w odniesieniu do idei work-life balance), zdrowe miejsce pracy (sposób, w jaki firma dba o przyjazne dla zdrowia środowisko pracy: ekologia, bezpieczeństwo, higiena pracy, profilaktyka zdrowotna, edukacja pracowników) oraz benefity. W każdym z wymienionych kryteriów mogliśmy się pochwalić sporą ilością działań.

Relacje z pracownikami

Relacje z naszymi pracownikami budujemy poprzez projekty, dzięki którym możemy wspólnie spędzać czas. Przykładem tego są  wyjazdy integracyjne oraz wydarzenia i eventy firmowe, które organizujemy co roku.

O relacje z pracownikami dbamy również poprzez komunikację wewnętrzną, która odbywa się wieloma kanałami i jest z roku na rok dopracowywana, aby była spójna i efektywna. Na profilach społecznościowych regularnie publikujemy treści związane z naszymi aktywnościami (LinkedIn oraz Facebook). Wykorzystujemy także wewnętrzny newsletter HR News.

Rozwój pracowników

Pracownicy Grupy LELLEK  mają możliwości rozwoju w zakresie swoich talentów i kompetencji.

 • Praktyki zawodowe dla uczniów szkół mechanicznych – w każdym roku przyjmujemy 8-14 uczniów szkół zawodowych i przez kolejne 3 lata przygotowujemy ich do pracy w zawodzie. Duża część z nich staje się naszymi pracownikami
 • Szkolimy kolejne pokolenia – uczniowie Technikum Pojazdów Samochodowych w Krapkowicach
 • My uczymy i nas uczą – szkolenie ze strażakami z zakresu elektromobilności
 • Ścieżki certyfikacyjne dla doradców handlowych i CUPRA Masterów
 • Regularnie bierzemy udział w największej konferencji marketingowej – I love Marketing
 • Akademia Menadżera – program rozwoju kompetencji liderskich, który stanowi cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej, ujętych w kompleksowy i bardzo zindywidualizowany program. Docelowo programem objęci będą wszyscy liderzy w organizacji
 • Szkolenia techniczne i eksperckie – np. Excel, szkolenia z obszarów: kadry, księgowości, IT, marketingu i inne
 • Rozwój kompetencji związanych z obsługą klienta
 • Liczne promocje wewnętrzne – awanse wewnątrz struktury firmy

Work Life Balance

Siła marki LELLEK tkwi w przywiązaniu do tradycji rodzinnych i etosu pracy. Rodzina była i jest nieodzownym budulcem jej sukcesu. To wartość, która zobowiązuje.

Chcemy, aby każdy pracownik dołączył do naszej rodziny i czuł się w niej jak najlepiej. Chcemy również, aby mógł godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym. Dlatego też staramy się wspierać w zachowaniu tej równowagi poprzez podejmowanie działania.

 • Możliwość pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy na stanowiskach, na których jest to możliwe
 • Praca zdalna lub możliwość elastycznych godziny pracy dla mam powracających do pracy po urlopie macierzyńskim (w sytuacji, kiedy rola na to pozwala)
 • Imprezy integracyjne z udziałem najbliższych (LELLEK DAY)
 • Ankiety zadowolenia i indywidualne spotkania z pracownikami
 • Urodzinowy Dzień Wolny – każdemu pracownikowi przysługuje dodatkowy, płatny dzień urlopu z okazji urodzin

Zdrowe miejsce pracy

 • Opieka medyczna w Luxmed
 • Promowanie aktywności fizycznej i dbanie o zdrowie pracowników, w tym m.in karta sportowa
 • LELLEK – wyzwanie dla zdrowia – wspólna aktywność sportowa w kilku konkurencjach (bieganie, pływanie, kolarstwo, spacerowanie, fitness)
 • Miedzydziałowe wyjazdy sportowe
 • Integracyjny wyjazd na narty – świetna inicjatywa, która będzie kontynuowana
 • Wspólny udział w imprezach sportowych  (lokalne biegi uliczne w tym bieg organizowany z ODRĄ OPOLE)
 • Coroczne celebrowania Dnia Doceniania
 • Działania edukacyjne wspierające zdrowie psychiczne (Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją)
 • Inicjatywy wellbeingowe – dbanie o dobrostan pracowników  wymiarze fizycznym, psychicznym i relacyjnym – poprzez różne działania i inicjatywy.

Zdrowe miejsce pracy to również odpowiedzialne podejście do środowiska i ekologii. Działania ekologiczne to nasza duma. Przy każdym przedsięwzięciu czy inwestycji towarzyszy nam myśl o wykorzystaniu dostępnych rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na środowisko lub pozwalają ograniczyć możliwe negatywne skutki działalności. Jesteśmy ecoodpowiedzialni w pracy.

W 2022 rozpoczęliśmy również kampanię jeden sprzedany samochód = jedno posadzone drzewo. Ta kampania to oczywiście ogromny projekt edukacyjny skierowany nie tylko do naszych Klientów, ale również pracowników. Osoby, które wzięły udział w filmie mogą się pochwalić również tym, jak na co dzień dbają o ekologię (używają wielorazowych toreb, segregują śmieci, pracują w odpowiedzialnym serwisie, używają pieluszek jednorazowych czy nie marnują żywności).

Co chcemy kontynuować i wprowadzać?

 • Roczny przegląd stanu zdrowia i program szczepień w miejscu pracy – już wkrótce więcej informacji
 • Promowanie aktywności fizycznej i dbanie o zdrowie pracowników (wprowadzenie tradycji wspólnego wyjazdu letniego/góry i zimowego/narty, wspólne wyzwania dla zdrowia, taniec, joga)
 • Dalszy wspólny udział w imprezach sportowych, np. lokalne biegi , bieg Odry Opole – mamy tutaj mocne tradycje: nasz pracownik, kobieta, wygrała ten bieg 😉
 • Ważnymi benefitami, które chcemy utrzymać są: prywatna opieka medyczna oraz sportowa karta Medicoversport

Benefity

W Grupie LELLEK mamy rozbudowany system dodatków poza płacowych. Co roku staramy się dodawać nowe benefity, dostosowane do oczekiwań pracowników.

 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Rabaty na studia
 • Zniżki na paliwo
 • Preferencyjne ceny samochodów i usług serwisowych
 • Testy nowych samochodów
 • Szkolenia eksperckie
 • Karta sportowa
 • Wyjazdy integracyjne
 • Zajęcia z języków obcych
 • Imprezy firmowe
 • Urodzinowy Dzień wolny
 • Darmowe bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne
 • Odprawa emerytalno-rentowa
Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Cześć,w czym mogę Ci pomóc?