Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Grupie LELLEK.

Strona główna - Kontakt - Inspektor ochrony danych osobowych

W całej Grupie LELLEK z najwyższą starannością podchodzimy do zasad przetwarzania danych osobowych naszych Klientów. Od zawsze podstawą współpracy jest dla nas zaufanie - tylko dobrze przygotowane procesy obsługi umożliwiają podtrzymywanie relacji z naszymi Klientami.

Nasi pracownicy jeszcze przed rozpoczęciem pracy są zobligowani do realizacji obowiązkowego szkolenia z tematyki RODO.

Co najmniej raz w roku każda osoba zatrudniona w naszych firmach przechodzi szkolenie przypominające i test weryfikujący wiedzę związaną z ochroną danych osobowych.

Nasz Inspektor Danych Osobowych dba również o edukację pracowników – regularnie przypominamy o zasadach, regulaminach i obowiązkach wynikających z wysokiej jakości obsługi.

Okresowo, każda z naszych lokalizacji poddawana jest wewnętrznemu audytowi przetwarzania ochrony danych osobowych, jednocześnie weryfikowana jest poprawność dokumentacji i procesów.

Nasze spółki

1. LELLEK sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem:

KRS:  0000943822
NIP: 9910374736
REGON: 160105918

2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ulicy Portowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy pod numerem:

KRS: 0000942949
NIP: 9910287807
REGON: 53242380

3. LELLEK Koźle sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, przy ulicy Bolesława Chrobrego 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem:

KRS: 0000941573
NIP: 7492087788
REGON: 161434481

4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem:

KRS: 0000941968
NIP: 7543195419
REGON: 381745319

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

ARTUR GÓRECKI
GRUPA LELLEK

ul. Opolska 2c

45-960 Opole

z dopiskiem „IOD”

Najczęściej zadawane pytania ws. RODO

Kim jest Inspektor ochrony danych w firmie LELLEK?

Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich spółkach Grupy LELLEK jest Pan Artur Górecki.

Jakie typy spraw mogę kierować do Inspektora Ochrony Danych?

Zdecydowanie sprawy związane z danymi osobowymi, a szczególnie sposobie ich przetwarzania.
Na przykład:
- weryfikacja udzielonych zgód marketingowych,
- zapytania związane z zakresem przetwarzania danych osobowych,
- wszelkie sugestie czy też skargi.

Dlaczego Inspektor Ochrony Danych w celu wyjaśnienia sprawy weryfikuje moją tożsamość?

Grupa LELLEK przetwarza dane osobowe wielu Klientów. Czasami zdarza się, że mnogość procesów, które realizujemy jest po prostu złożona. Bywają również sytuacje, że zbieżność danych osobowych wymusza na nas szerszą weryfikację zapytania, np. Klienci o tym samym imieniu i nazwisku.

Jak długo oczekuje się na odpowiedź od IOD w Grupie LELLEK?

Staramy się reagować niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Zdarza się jednak, że zapytanie wymaga głębszej analizy, szczególnej weryfikacji w wielu systemach informatycznych i na odpowiedź trzeba poczekać nieco dłużej. Zgodnie z art. 12 RODO odpowiadamy maksymalnie do miesiąca. Niezwykle rzadko zdarza się, że termin zostaje przedłużony - o tym jednak według przepisów prawa informujemy.

Kto jest administratorem moich danych?

Zachęcamy do sprawdzenia zakładki Dokumenty/RODO-obowiazek-informacyjny - w zależności od procesu i zakresu przetwarzania danych wskazanie Administratora wymaga weryfikacji.

Chcę cofnąć zgodę na działania marketingowe (telefon/e-mail/SMS/MMS) - jak zrobić to najszybciej?

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie - precyzyjny opis prośby przyspieszy jej realizację.
Prosimy się nie przejmować - jeśli będzie trzeba, dopytamy. :)

Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Cześć,w czym mogę Ci pomóc?