Jak dbać o dobrostan pracowników?

Kiedy zmęczenie staje się wypaleniem.

Strona główna - Posts tagged "dobrostan pracowników"

Wypalenie zawodowe

W Polsce, aż 62% osób doświadczyło objawów tego syndromu, co stawia nasz kraj na 3 miejscu w Europie.

Definicja wypalenia zawodowego

2/3

Polaków odczuwa objawy wypalenia zawodowego (badanie UCE Research i Syno Poland)

Wypalenie zawodowe to stan wyczerpania cielesnego, duchowego lub uczuciowego. Dla pracownika oznacza utratę motywacji do działania, obniżenie efektywności oraz brak satysfakcji z wykonywanej pracy.

Objawy wypalenia zawodowego wg WHO:

 • Poczucie wycieńczenia lub wyczerpania
 • Negatywne uczucia lub cynizm wobec swojej pracy, zwiększony dystans do własnej pracy w porównaniu z okresem wcześniejszym
 • Zmniejszona wydajność zawodowa

Co zaburza nasz dobrostan?

Długofalowy stres to prosta droga do wypalenia zawodowego. Stres, zmęczenie, wyczerpanie i wypalenie tak zazwyczaj wyglądają poszczególne fazy, a każda z nich charakteryzuje się określonymi objawami.

Stres jest jednym z czynników, który zaburza nasz dobrostan w pracy i ma ogromny wpływ na sferę psychiczną, fizyczną oraz emocjonalną. Deloitte wyróżnia 3 główne czynniki, które wpływają negatywnie na nasz dobrostan  w miejscu pracy:

 • brak wsparcia ze strony liderów i poczucie niedocenienia
 • nierealistyczne terminy realizacji zadań i oczekiwania
 • częste pracowanie powyżej ustalonego wymiaru godzin

Model dobrostanu w Grupie LELLEK

Jak dbać o dobrostan pracowników?

Wellbeing to nowe pojęcie, ale dotyka sfer i problemów znanych już od dawna. Większa świadomość pracowników i pracodawców, nowe problemy wynikające z rozwoju technologicznego i codzienne wyzwania, sprawiają, że szukamy nowych rozwiązań. Stawiamy sobie za cel większą dbałość o naszych ludzi!

W Grupie LELLEK już od dawna wiemy, jak ważna jest komunikacja, budowanie pozytywnych relacji i spotkania. Stawiamy na działania, które redukują stres i wzmacniają zespół:

 • działowe i między działowe wyjazdy integracyjne. Spotkania integracyjne w działach, wspólne górskie wyprawy 🙂 oraz spotkania w towarzystwie rodzin (np. LELLEK DAY i Mikołajki)
 • Wyzwanie dla zdrowia edycja 2022 i 2023
 • Warsztaty z psychodietetyki i indywidualne konsultacje dietetyczne
 • Dbamy o work life balance w organizacji (78,41% pracowników odpowiedziało w naszej Ankiecie satysfakcji i doświadczeń pracowników, że firma umożliwia im zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a pracą)
 • Edukujemy i zachęcamy do edukacji na temat zdrowia psychicznego m.in poprzez udostępnianie rozwiązań i narzędzie takich jak platforma Helping Hand

 

Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Cześć,w czym mogę Ci pomóc?