Organizacyjne

Kalendarium rozbudowy
Audi Lellek Katowice

KB

Karina Bosak

17 października, 2022 · 3 min czytania

Strona główna - Organizacyjne - Kalendarium Audi Lellek Katowice

Zmieniamy nasz katowicki salon Audi.

PAŹDZIERNIK 2022

Nasza rozbudowa nie zwalnia tempa!

Wewnątrz części handlowej zobaczyć już można jak będzie wyglądać piętro – zmienił się kształt antresoli, przeniesione zostały schody. W zmienionej przestrzeni powstaną w przyszłości biura i wygodne poczekalnie dla Klientów.

W hali serwisowej coraz wyraźniej rysuje się nowe przyjęcie bezpośrednie. Pod posadzką montowane są elementy podnośnika, przy którym nasi Klienci będą mogli obejrzeć swój samochód z doradcą serwisowym.

WRZESIEŃ 2022

Na początku miesiąca budowana jest konstrukcja stalowa, na ramach której powstaną ściany hali serwisowej. Teraz już łatwo możemy wyobrazić sobie jakie wymiary będzie miało miejsce pracy naszych mechaników.

W drugiej połowie miesiąca nad nową częścią hali zaczyna powstawać zadaszenie. W salonie pojawiają się kolejne niezbędne materiały budowlane- następnym etapem rozbudowy będzie ocieplanie dachu i wykonanie pokrycia.

SIERPIEŃ 2022

Z chaosu zaczyna wyłaniać się nowe! Powstają fundamenty pod powiększającą się halę serwisową i część salonową. Pojawiają się i szybko znikają kolejne wykopy- rozbudowywane są instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Trwają również dalsze prace rozbiórkowe. Na naszym placu coraz częściej można zobaczyć nie kojarzące się z salonem samochodowym pojazdy.

LIPIEC 2022

Niedługo po przeprowadzce w salonie rozpoczyna się budowlana „demolka”. Po usunięciu elementów, które mogą zostać wykorzystane w nowym obiekcie lub przekazane potrzebującym instytucjom ekipa budowlana przystępuje do widowiskowych wyburzeń. Pękają szyby, kruszą się niepotrzebne ściany, pękają kafle i znikają schody. Obiekt przestaje przypominać tak dobrze znane nam miejsce.

Pierwszy weekend lipca = wielka przeprowadzka z salonu do tymczasowych obiektów!

Na dwa dni zamykamy główny obiekt i przenosimy wszystkie niezbędne do pracy elementy wyposażenia. Konfigurujemy sieci i systemy teleinformatyczne, ustawiamy i wyposażamy stanowiska pracy. Oczywiście znajdujemy też czas na wspólny posiłek. Dla całego Zespołu jest to bardzo męczący, ale też satysfakcjonujący czas. Ostatnie chwile w „starym” salonie, od poniedziałku zaczynamy pracę w obiektach tymczasowych!

CZERWIEC 2022

W połowie miesiąca, na placu za głównym obiektem, pojawiły się kontenery, w których stworzymy tymczasowy salon i serwis.  Nie dajcie się zmylić określeniu „kontenery”! Nowoczesne budynki modułowe pozwalają na zbudowanie w pełni funkcjonalnego miejsca do spotkań z naszymi Klientami. Dwa osobne budynki pozwolą na bardziej komfortową pracę dla działu handlowego i serwisowego. Dodatkowo, za kontenerem handlowym, stoi namiot, który umożliwi wygodną prezentację dostępnych samochodów czy wydanie zakupionego pojazdu. Pojawia się również oznakowanie zewnętrzne- Klienci bez problemów trafią do tymczasowych obiektów.

Rozpoczynamy rozbudowę salonu i serwisu Audi w Katowicach!

Powiększona zostanie zarówno część handlowa jak i hala serwisowa. Po rozbudowie zyskamy więcej powierzchni biurowej, wygodne poczekalnie dla Klientów i możliwość ekspozycji większej ilości samochodów. Hala serwisowa zostanie doposażona o cztery podnośniki, nowoczesną dodatkową myjnię a nasz dział detailingu wzniesie się na jeszcze wyższy poziom dzięki powiększeniu powierzchni i unowocześnieniu wyposażenia.

Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Porozmawiamy
na żywo?