Newsy

Wydłużona gwarancja

Sprawdź jaki zakres gwarancji przygotowaliśmy dla Twojej ŠKODY.

Małgorzata Bzdak

19 stycznia, 2023 · 3 min czytania

Strona główna - Newsy - Wydłużona gwarancja ŠKODA

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami gwarancji ŠKODA.

SKODA wydłużyła właśnie gwarancje na samochody nowe
z 2 do 3 lat od dnia wydania!

Na nowe samochody ŠKODA udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową sprzedaży przez okres 3 lat od jego wydania kupującemu lub osiągnięcia 60 000 km, przy czym przez pierwsze 2 lata bez ograniczenia przebiegu samochodu.

Sprzedawca gwarantuje, że towar ma właściwości zgodne z obecnym stanem techniki i rodzajem towaru, odpowiadające właściwościom ustalonym z kupującym w umowie, ewentualnie typowe.

Poza zakresem wyżej przytoczonej gwarancji podstawowej na nowe samochody, sprzedawca udziela kupującemu przez swoje jednostronne zobowiązanie, gwarancji na:

  • brak wad lakierniczych i to przez okres 3 lat od dnia wydania samochodu kupującemu (tj. 2 lata gwarancji podstawowej + 1 rok gwarancji przedłużonej na poniżej określonych warunkach szczegółowych – patrz rozdz. II pkt 4),
  • nieprzerdzewienie nadwozia, przez okres 12 lat od dnia wydania samochodu kupującemu (tj. 2 lata gwarancji podstawowej + 10 lat gwarancji przedłużonej na poniżej określonych warunkach szczegółowych – patrz rozdz. II pkt 5).
  • brak wad materiałowych akumulatora wysokonapięciowego lub związanych z jego wykonaniem, jeżeli jest on zamontowany w pojeździe i jeżeli uszkodzenie wystąpi w ciągu 8 lat lub przed osiągnięciem przebiegu 160.000 km
    – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (tj. 2 lata gwarancji podstawowej + 6 lat gwarancji przedłużonej na
    poniżej określonych warunkach szczegółowych – patrz rozdz. II pkt 6).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia samochodu ŠKODA spowodowanego jego normalną eksploatacją.

W celu skorzystania z praw z tytułu gwarancji kupujący może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innej osobie.
Ewentualne przeniesienie prawa własności samochodu ŠKODA nie ma wpływu na obowiązywanie gwarancji pod warunkiem, że nabywca i każdy poprzedni właściciel przestrzegali niniejszych Warunków Gwarancji (szczególnie na bieżąco przeprowadzali
okresowe przeglądy serwisowe).

Informacje o gwarancji zawarte w Instrukcji obsługi samochodu mają charakter ogólny i obejmują jedynie najważniejsze założenia.

Szczegółowe warunki i zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji, opisują niniejsze Warunki Gwarancji.

SAMOCHODY DOSTĘPNE W OFERCIE

Zobacz auta dostępne od ręki.

Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

OBSERWUJ SAMOCHÓD

Podaj swój e-mail żeby być na bieżąco ze statusem dostępności tego samochodu oraz zmianą ceny.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Cześć,w czym mogę Ci pomóc?