Likwidujesz szkodę? Poznaj swoje prawa

Kilka zasad, o których warto pamiętać!

Zgłoś szkodę
Zgłoś szkodę
Strona główna - Posts tagged "szkoda"

Masz prawo wiedzieć i korzystać z przysługujących Ci świadczeń

Każda kolizja drogowa stanowi dla kierującego sytuację stresową. Ogarnięci nerwami łatwo stajemy się ofiarą dezinformacji lub nieścisłości podawanych na forach internetowych lub infoliniach.
Warto znać i walczyć o swoje prawa!

Warto wiedzieć, że:

 • AUTORYZOWANY SERWIS
  Zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela masz prawo żądać, by naprawa odbyła się w wybranym przez Ciebie autoryzowanym serwisie danej marki samochodu – bez względu na to czy dany serwis jest punktem rekomendowanym przez ubezpieczyciela i czy ma z nim podpisaną umowę o współpracy. Serwis, w którym likwidowana jest szkoda, jest upoważniony do reprezentowania poszkodowanego w kontakcie z ubezpieczycielem.
 • ODSZODOWANIE
  Masz prawo, by należne Ci odszkodowanie w ramach umowy ubezpieczenia OC sprawcy kolizji zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części, bez potrąceń amortyzacyjnych (*nie dotyczy opon).
  Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z opracowaniem Rzecznika Finansowego – na które warto się powołać w kontakcie z ubezpieczycielem.
 • WYCENA SZKODY
  Nie działaj pochopnie! Sam nie musisz wyceniać własnej szkody i nie musisz zgadzać się na wypłatę wyliczonego przez ubezpieczyciela i podanego Ci przez telefon odszkodowania – zdaj się na fachową obsługę autoryzowanego serwisu, który kompleksowo przygotuje kalkulację szkody i pomoże Ci w ustaleniu zakresu i kosztów naprawy.
 • KOSZTY NAPRAWY POJAZDU
  Serwis przed podjęciem naprawy ustala z ubezpieczycielem jej zakres i koszty. Zdarza się, że ubezpieczyciel zaniża koszty naprawy stosując własne stawki za roboczogodzinę, które nie są adekwatne do realnie ponoszonych przez Serwis wydatków. Grupa LELLEK w przypadku niesłusznego zaniżania odszkodowania w zakresie wysokości stawki za roboczogodzinę, może skierować sprawę na drogę prawną w celu uzyskania od ubezpieczyciela pełnej kwoty za wykonaną naprawę powypadkową. Ciężar ryzyka uzyskania w takim przypadku spornej kwoty spoczywa wyłącznie na naszych serwisach – klient zlecający nam naprawę nie jest obciążany kosztami postępowania sądowego ani też obligowany do dopłaty różnicy w kosztach naprawy.
 • ORYGINALNE CZĘŚCI
  Podczas likwidacji szkody z OC sprawcy lub AC (w zależności od wariantu), ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania naprawy z wykorzystaniem oryginalnych nowych części. Ubezpieczyciel może zastąpić uszkodzoną oryginalną część zamiennikiem tylko po uzyskaniu Twojej zgody. Ubezpieczyciel może wykorzystać zamienniki tylko wtedy, gdy uszkodzone części były również zamiennikami. W przypadku kolejnej kolizji, raz użytego zamiennika nie można wymienić na oryginał.
 • SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
  Jako poszkodowany masz prawo do samochodu zastępczego na koszt OC sprawcy. W przypadku szkody częściowej okres, za który przysługuje poszkodowanemu zwrot kosztów pojazdu zastępczego, to czas rzeczywistej
  naprawy z uwzględnieniem elementów naprawy (np. czas sprowadzenia do serwisu części zamiennych, czas na wyschnięcie powłoki lakierniczej, itp.) oraz procesu likwidacji szkody (np. czas oczekiwania na oględziny, czas poświęcony na uzgodnienie z ubezpieczycielem zakresu naprawy, itp.). Dokładnie temat opracował Rzecznik Finansowy.
  Przed podjęciem decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego skontaktuj się z naszym Działem Likwidacji Szkód – doradzimy Ci w kwestii organizacji samochodu zastępczego i okresu jego udostępnienia w oparciu o indywidualne warunki polisy.
 • POMOC UBEZPIECZYCIELA
  Poszkodowany w wypadku może zlikwidować szkodę u swojego ubezpieczyciela nie czekając na reakcję ubezpieczyciela sprawcy kolizji (tzw. likwidacja bezpośrednia). Warto zapytać swojego ubezpieczyciela, czy szkoda może być rozliczana bezpośrednio w oparciu o podpisane przez poszkodowanego dokumenty.
 • POMOC DROGOWA
  Nie musisz korzystać z pomocy drogowej, która pojawiła się na miejscu kolizji bez Twojego wezwania. Masz prawo wezwać taką pomoc drogową, jaką chcesz. Jeśli będziesz dochodzić odszkodowania z własnego AC lub OC sprawcy i chcesz bezgotówkowo rozliczyć usługę pomocy drogowej – skontaktuj się z właściwym Assistance (swoim lub sprawcy).

Masz pytania? Chcesz zgłosić szkodę?

Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Cześć,w czym mogę Ci pomóc?