Strona główna - Newsy - Dzień Doceniania

3 marca 2023 obchodzimy Dzień Doceniania

Docenianie

Poczucie bycia docenionym jest dla nas bardzo ważne, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Dlaczego?

W ujęciu pierwotnym możemy powiedzieć, że kolejne miejsce po potrzebie fizycznego przetrwania zajmuje przetrwanie psychologiczne (dobrostan psychologiczny) – o czym zapominamy, będąc w pędzie. Potrzeba bycia zauważonym, zrozumianym, obdarzonym zaufaniem i docenionym oraz świadomość, że to co robimy, ma znaczenie, jest kluczowa.

Na szczęście wielu z nas, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, coraz lepiej rozumie rolę szczerego zauważenia i słowa „dziękuję”. Jako menedżerowie, współpracownicy, rodzice czy partnerzy staramy się zauważać wysiłek otaczających nas osób. W pracy powiedzielibyśmy o działaniu w myśl idei: „Złap pracownika/współpracownika na robieniu tego, czego od niego oczekujesz, tego co dobre i nagródź to”.

Jak komunikować docenianie?

Komunikowanie doceniania może przyjmować różne formy. Idealnie, jeśli jest zindywidualizowane, a więc dostosowane do pracownika. To dostosowanie zaś, powinno wynikać z wiedzy o pracowniku/współpracowniku i tego co najbardziej wpływa na jego motywacje i satysfakcję z pracy.

Wg Garrego White’a i Paula Chapmana istnieje pięć sposobów doceniania (źródło: „5 języków doceniania w miejscu pracy”):

  • Nagroda – gratyfikacja słowna lub konkretny upominek (np. voucher do kina).
  • Afirmacja słowna – zakomunikowanie pozytywnej informacji drugiej osobie, np. „Dobra robota”.
  • Wartościowo spędzony czas – rozmowa, poświęcenie drugiej osobie czasu i uwagi.
  • Akt służby – udzielenie pomocy, wsparcia w wykonaniu zadania.
  • Fizyczny dotyk – w miejscu pracy będą to uścisk dłoni czy przybicie „piątki”.

Która forma doceniania jest najlepsza?

Zwykle jesteśmy gotowi zauważyć docenienie wyrażone w każdym z pięciu wymienionych języków. Jednak równocześnie każdy z nas ma swój pierwotny język i to on będzie przemawiał do nas najsilniej. Jeżeli np. „akty służby” jest najmniej ważnym językiem docenienia dla pracownika/współpracownika, to wychodzenie z pomocą na etapie wykonywania zadania może nie spełnić swojej roli, może być wręcz odebrane jako nadgorliwość, czy nadmierna kontrola. Za to „afirmacja słowna” w postaci wyrażenia uznania, np. „Wykonałeś naprawdę dobrą robotę, dziękuję.”, może być uskrzydlająca i wpływać pozytywnie na poziom satysfakcji, czy zaangażowania.

Docenianie dla każdego

Wg White’a i Chapmana każda osoba dysponuje podstawowym i wtórnym językiem doceniania. Zauważenie, który język doceniania jest dla nas, naszych pracowników i bliskich najbardziej istotny, nie jest wcale trudne. Kluczowa jest tu rola obserwacji, słuchania oraz po prostu zapytania (Co Cię motywuje? Co sprawia, że czujesz się doceniony/a?). W sytuacjach zawodowych bardzo często skupiamy się na dwóch rzeczach: nagrodach oraz afirmujących słowach. To niewątpliwie luka. Badania mówią o tym, że dla 40 – 50% pracowników/współpracowników kluczowe są wartościowo spędzony czas oraz akt służby. Zrozumienie i akceptacja różnic istniejących pomiędzy ludźmi w kwestii doceniania jest niezmiernie ważne i ma wpływ na ich satysfakcję z pracy, z życia.

A jak masz Ty? Czy docenianie jest dla Ciebie ważne? Co najmocniej powoduje, że czujesz się doceniony?

Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

OBSERWUJ SAMOCHÓD

Podaj swój e-mail żeby być na bieżąco ze statusem dostępności tego samochodu oraz zmianą ceny.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Cześć,w czym mogę Ci pomóc?